Svatá Hora Athos

Svatá Hora Athos je mnišský stát nacházející se na severním cca 50 kilometrů dlouhém (7-12km širokém) výběžku poloostrova Chalkidiky, Athos je považován za nejvýznamější duchovní centrum na evropském kontinentu. Je zde 20 monastýrů, množství pousteven, skytů a kelii. Na jihu se k nebi tyčí 2033 metrů vysoká hora Athos.

Historie Athosu sahá až k matce Krista, která ostrov navštívila v důsledku nepřízně počasí při cestě na Kypr. Od roku 1921 je Athos pod ochranou Řecka. Řecká ústava respektuje mezinárodně uznávanou exteritorialitu Athosu i jeho zákony teokratické autonomie. Z hlediska církevní jurisdikce spadá Athos pod konstantinopolského patriarchu.  Na Athosu platí dodnes jeho ústava z roku  1783.

Na území Svaté Hory lze vstoupit pouze z moře, pevninou totiž nevede schůdná cesta. Lodě na Athos vyplouvají z vesnice Ouranopolis a poutníky na Athosu vyloďují v přístavu Dafni. Pro vstup na Athos je nutné zvláštní povolení, která jsou vydávána pouze v omezeném počtu na omezený počet dní. Ubytování a strava je na Athosu zadarmo.  Povolení mohou dostat pouze dospělé muži.

Pro zájemce o Athos, kteří si nechtějí nebo nemohou zajistit povolení pro vstup může být vhodnou alternativou vyhlídková plavba kolem poloostrova.

monastyr Dionisiou Monastyr Simonos Petras Simonos Petras Monastýr Ouranopolis Monastýr Iviron Hora Athos Hora Athos Plánek Athos Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net