Euboia druhý největší ostrov Řecka

Euboia Schéma umístění ostrova Euboia na území  Řecka

Evia, známější jako Euboia, je druhý největší řecký ostrov (po Krétě). Euboia je skvělé místo pro neplážovou turistiku, přestože zdejší pláže patří k nejhezčím v Řecku. Vzhledem k rozloze ostrova a terénu se zde můžete vydat na dlouhé, zajímavé pěší nebo moto tůry a poznat opravdové Řecko. Mnoho míst je vůbec nebo velmi málo dotčeno turistickým ruchem. Kromě pláží zde jsou také rozlehlé lesy, vysoké hory, malebné vesničky. Euboia je mosty spojena s pevninou což nabízí další možnosti výletů. Do Athén je to z ostrova jen hodinu plavby trajektem.

plánek Evia

Ostrov má podélný tvar, táhne se od jihovýchodu na severozápad v délce přibližně 150 kilometrů. Šířka ostrova se pohybuje od 6 do 50 kilometrů. Od pevniny je oddělen Euripským průlivem.Ostrovem se táhne horský masív s nejvyšším bodem ve výšce 1745 metrů nad mořskou hladinou na vrcholu Dirphys. Hlavním městem ostrova Euboia je padesátitisícová Chalkida. Dalšími městy jsou Eretria, Karystos, Mesapia, Artemisio, Kymi a další.

Pláž Chiliadou

U města Eretria se těží mramor. Na ostrově se ve velkém chovají kozy a ovce, pěstuje se zde hlavně vinná réva a olivy.

Euboia má přibližně 200000 obyvatel, kteří se vetšinou hlásí k řecké národnosti a jihu však žijí Arvanité, kteří hovoří arvantštinou a v horách řecká etnická skupina Sarakanci

Euboia HISTORIE

Starověk

Euboia byla osídlena Jónskými Řeky přibližně od roku 1800 před našim letopočtem. Po pádu mykénské civilizace se Euboia na rozdíl od zbytku Řecka neponořila do doby temna, ale pokračoval zde kulturní rozvoj. V době persko-řeckých válek bylo zcela zničeno město Eretria. Podobně dopadlo město Chalkis, které prohrálo válku z Athénami. Po bitvě u Chairone se celá Euboia dostává pod nadvládu Makedonie. Po makedonsko-římské válce se Řecko společně s ostrovem Euboia stává součástí Římského impéria a nastává klidná doba bez válek a nájezdů loupeživých barbarů. V roce 395 se Euboia stává součástí Byzantské říše (Východořímské říše).

Byzanc a benátské období

Město Chalkis se stalo strategickým vojenským městem Byzantské říše. V tomto období zde bylo postavemo mnoho kostelů a zbudováno několik monastýrů. V roce 1204 po ostudném dobytí a vyplundrování Byzance křižáckými vojsky začala Euboiu spravovat Benátská republika. Benáčťané ostrovu dali nové jméno – Negroponte. V XIV.-XVI. Století se v jižní části ostrova usadili albanofobní Arvanité, kteří částečně asimilovalo řecké obyvatelstvo, Eubója se tak rozdělila na 2 části. Řecký sever a arvanitský jih.

Osmanská říše a Řecké království

Když Turci ovládli Euboiu, tak z města Chalkida udělali dobře opevněnou pevnost. Na ostrově se usazuje kočovný řecký etnický kmen Sarakanci z severního Řecka. V roce 1830 vzniklo v jižním Řecku Řecké království, jeho území zahrnovalo i Euboiu. V roce 1923 v době řecko-turecké výměny obyvatel ostrov opustila turecká menšina.

Chalkis v XIX. století Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net