Jónské ostrovy

Jónské ostrovy

Určení, které ostrovy patří do skupiny Jónských ostrovů je narozdíl od ostatních řeckých ostrovů jednoduché. Skupina je v podstatě jasně vymezena Jónským mořem. Někdy se používá také název Iónské ostrovy.

Jónské ostrovy jsou občas nazývány "Sedm ostrovů", i když kromě sedmi hlavních zde existuje velký počet malých ostrovů. V hlavní ostrovy jsou (od severu k jihu): Kofru, Páxos, Lefkada, Itháka, Kefalonia, Zákynthos a Kythera.

Od ostatních řeckých ostrovů se ty Jónské odlišují větším množstvím srážek, vegetace a chladnějším počasím. V novodobější historii prošly odlišnějším vývojem než zbytek dnešního Řecka, narozdíl od něj nespadaly pod nadvládu Osmanské říše a je v nich proto více cítit italský vliv.

Z historie jistě stojí za zmínku krátké období tzv. Republiky Sedmi ostrovů (1800-1807), což byl od pádu Konstantinopole první řecký státní útvar.

Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net