Město Korint

Apoštol Pavel

Korintským: tak je nazvány tři epištoly Apoštola Pavla (3. je pokládána za apokryfní), jedny z knih Nového zákona. V podstatě jde o dopisy křesťanům žijícím v Korintu. Byl to totiž přímo Apoštol Pavel kdo v Korintu založil křesťanskou obec. V letech 51 až 52 totiž v Korintu prožil 18 měsíců.

Korint (Κόρινθος /  Kórinthos) byl starověký řecký městský stát a v současnosti je to řecké město ležící na poloostrově Peloponés u Korintské šíje, což je úzký pás země spojujícím Peloponéský poloostrov s řeckou pevninou. Korintská šíje je sevřena mezi Korintským zálivem na západě a Sarónským zálivem na východě. V antických dobách byla překonávána tažením lodí na saních po dlážděné cestě, od 19. století je možné jí projet  Korintským kanálem.

Korintský kanál

V Korintu žije okolo 36 000 lidí. Současný Korint se nachází několik kilometrů od ruin starodávného města. Tento posun má souvislost se změnami pobřežní linie, která se oproti dávnověku znatelně posunula.

Apolův chrám

V troskách starověkého města jsou zbytky dórského chrámu Apollóna, postaveného kolem roku 540 př. nl Na kopci Akrokorint byl ve starověku slavný řecký Afroditin chrám, kde kněžky provozovaly prostituci. Trosky které jsou zde nyní k vidění však pocházejí z pozdější doby, jde o pozůstatky středověké tvrze.

Korint Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net