Soluň ( Thessaloniki )

Soluň ( Thessaloniki )

Soluň (řecky Thessaloniki - Θεσσαλονίκη) je druhým největším řeckým městem a jeho největším přístavem. Soluň se rozkládá na březích Soluňského zálivu. Město založil v roce 315 před Kristem makedonský král Kassadr a pojmenoval jej po své manželce Thessalonice, která byla sestrou Alexandra Velikého. Soluň byla svého času po Konstantinopoli nejvýznamnějším městem Byzantské říše, velmi dlouho byla také hlavním městem historické Makedonie a několik let hlavním městem křižáckého Soluňského království.

V Soluni a okolí v druhé polovině I. tisíciletí žilo velké množství Slovanů, později byli vyhnání a z části pořečtěni. Mnoho z těch co zbyli se vystěhovalo také v první polovině XX. století do Jugoslávie a hlavně do do Bulharska (v rámci Bulharsko-Řecké výměny obyvatel) a dnes už v Soluni žije velmi málo původních Slovanů.

V I. století právě v Soluni vznikla prvá křesťanská obec v Evropě.

Mezi léty 815 – 827 se v Soluni narodili Konstantin zvaný také Cyril nebo staročesky Crha a Metoděj (Metod nebo staročesky Strachota), kteří se stali nejvýznamnějšími postavami moravských dějin, apoštoly Slovanů a byli prohlášeni za svaté. Oba jsou právem titulování jako „Slovanští věrozvěstové“.

Věrozvěstové Cyril a Metoděj

Zajímavostí je, že Soluň byla rodným městem prvního tureckého prezidenta Attaturka.

Tessaloniki

Z dnešní Soluně už bohužel vymizela multikulturnost dávných časů, ale městská architektura a mnohé památky tuto zlatou dobu znatelně připomínají. Pro Soluň jsou podobně jako pro Athény charakteristické nízké domy bílé barvy, je zde také výrazný vliv architektury Osmanské říše. Soluň je někdy nazývána druhým hlavním městem Řecka, částečně je tomu tak i díky živému mezinárodně velmi důležitému přístavu. Soluň je vhodným, i když prozatím opomíjeným cílem eurovíkendových výletů.

Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net