Město Sparta

Sparta nebo také Lakedaimón  (Σπάρτη) byl starověký městský stát v jižní části ostrova Peloponéz na středním toku řeky  Eurotas. I v současnosti existuje novodobé město Sparta.

Sparta

Sparta existovala už v mykénském období. Podle tradice v ní vládl král  Ménelaos, jehož manželku Helenu unesl trojský princ Paris, což zapříčinilo trójskou válku.

Sparťanský stát zformovali Dórové, kteří si podmanili místní obyvatelstvo. Sparta měla krále i ústavu, byla směsicí monarchie i demokracie. Obyvatelé se dělili do několika kast. Sparťané byli plnohodnotní občané s velkými právy, např. s právem na půdu a otroky přidělené státem, pak zde byli lidé sice svobodní, ale neplnoprávní, bez práv politických co museli platit daně apod., další skupinou byli otroci, kteří byli státním majetkem a spolu s půdou byli přidělováni jednotlivým Sparťanům.

Sparta proslula tvrdou „sparťanskou“ výchovou mladých můžů a jejich sklony k homosexuálnímu chování. Dodnes se zachoval fotbalový pokřik „Sparta, Sparta, bůz**antu parta.“, který má nepochybně kořeny v společné výchově mladých sparťanských chlapců.

V roce 371 před naší érou byla Sparta poražena Těbami a její systém se zhroutil.

Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net