Středozemní moře

Středozemní moře

Mapa Středozemního moře s popisky v angličtině
(1332px x 792 px /335KB)

Středozemní moře je vnitřním mořem Atlantického oceánu. Jeho vody se rozlévají mezi Evropou, Afrikou a západním pobřežím Asie. 20 států může prohlásit, že leží na břehu Středozemního moře. (Francie, Itálie, Turecko, Řecko, Slovinsko, Albánie, Monako, Chorvatsko, Černá Hora, Sýrie, Libanon, Izrael, Egypt, Libye, Tunisko, Alžírsko, Malta, Maroko, Španělsko, Kypr + Gigraltar, který je zámořským územím Spojeného království ).

Gibraltarským průlivem je Středozemní moře spojeno s Atlantickým oceánem (nadřazený celek), přes Dardanely (průliv) s Marmanským mořem (leží mezi Středním (respektive Egejským) a Černým mořem a zároveň dělí Turecko na evropskou a asijskou část), přes průliv Bospor s Černým mořem a přes Suezský průplav s Rudým mořem. Příbřežní proud se drží v každém vnitřním moři Středozemního moře směru hodinových ručiček.

 • rozloha: 2 505 000 km²
 • největší hloubka: 5 121 m (jihozápadně od polostrova Peloponéz).
 • teplota vody:
  • průměrná teplota u hladiny v únoru: od 8 °C do 17 °C, v srpnu 19 °C v Lionském zálivu a směrem na východ ale dosahuje až 27-30 °C.
  • teplota v hloubce neklesá pod 13 °C, do Středozemního moře totiž neproudí chladné spodní vody z Atlantiku
 • slanost vody: 36 promile na západě, 39,5 promile na východě
 • významné přítoky: Nil, Ebro, Rhôna, Pád
 • pobřeží:
  • evropské pobřeží je výrazně členité a výběžky pevniny v podobě poloostrovů a ostrovy vyčlenily samostatné okrajové moře
  • naopak africké pobřeží je členité velmi málo
 • okrajová moře: Baleárské moře, Ligurské moře, Tyrhenské more, Jadranské moře, Jónske moře, Krétské moře, Egejské moře a Levantské moře (a další)
 • významné přístavy: Barcelona, Marseille, Janov, Cagliari, Neapol, Palermo, Valletta, Benátky, Terst, Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovník, Pireus, Iraklion, Soluň, Istanbul, Smyrna, Rhodos, Limassol, Bejrút, Haifa, Alexandria, Tripolis, Tunis, Alžír, Oran.
 • významné ostrovy a souostroví: Baleárské ostrovy, Sicílie (největší a nejlidnatější), Sardinie, Korsika, Malta, Kréta, Kypr, Egejské ostrovy

Okolo Středozemního moře žilo velké množství významných starověkých civilizací a bylo to právě Středozemní moře které mělo zásadní vliv na způsob života těchto kultur. Středozemní moře bylo obchodní cestou, válečnickou stezkou, pomáhalo s dopravou kolonizátorům, ale poskytovalo také základ obživy pro mnoho lidí po celé věky (rybolov a sběr mořských živočichů). Bylo to právě okolí Středozemního moře, kde se na základech vybudovaných dávnými kulturami zrodila naše novodobá civilizace.

Našli jste v tomto textu chybu? Uměli byste jej napsat lépe? Máte možnost. Zašlete mi vaši připomínku pomocí kontaktního formuláře. Texty, náměty na nové stránky, fotografie apod. zasílejte na e-mail uvedený pod čarou dole na každé stránce webu Řecko.net.
webmaster:email webmaster řecko.net